Uebinar: Sistemi me 3 hapa për ta përgatitur biznesin tuaj përballë ndryshimit

50 të regjistruan Ky prezantim ka mbaruar, por do të përsëritet në një datë të dytë.Gjatë këtij prezantimi 30-minutësh ju do të mësoni:1Si ndikojnë prirjet botërore dhe vendore në biznesin tuaj;2Si të bëni ‘analizën e ndikimit’;3Si të ndryshoni hamendësimet tuaja;Nëse bizneset do ta kishin parashikuar ndikimin e Covid-19 dhe mënyrën se si do ndikonte te […]

related posts:
Page [tcb_pagination_current_page] of [tcb_pagination_total_pages]

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>