Dështimi është mësuesi juaj më i mirë

Në librin tim Rule #1 Don’t Be #2, kam përfshirë tregime të ndryshme të biznesmenëve të cilët kanë dështuar, dhe kanë dështuar keq, para se të gjenin suksesin. Biznesi i Henry Ford dështoi dhe e la të varfër pesë herë para se të themelonte Ford Motor Company. Thomas Edison mund të dorëzohej pas 3,000 tentimeve të dështuara për të krijuar poçin elektrik. Jack Ma, krijuesi i Alibaba Group dhe njeriu…

Source

related posts:Page [tcb_pagination_current_page] of [tcb_pagination_total_pages]

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>