Në Dreamforce 2018, të pranishmëve iu kërkua të ndajnë këshillat më thelbësore për pronarët ...

​Read More