12 këshilla “të mëdha” për biznesin e vogël

Në Dreamforce 2018, të pranishmëve iu kërkua të ndajnë këshillat më thelbësore për pronarët e bizneseve të vegjël. Gjatë katër ditëve u thanë mbi 1000 këshilla. Në këtë artikull, ju sjellim vetëm 12 prej tyre. “Çdo udhëtim fillon me një hap – sigurohuni që të keni këpucë e duhura për të shkuar larg” Nisja e një biznesi të vogël përfshin shumë vendime të rëndësishme, të mëdha dhe të vogla.

Source

related posts:
Page [tcb_pagination_current_page] of [tcb_pagination_total_pages]

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>