Caleb McCarry, këshilltar i Adam Boehlerit, kryeshefit ekzekutiv të Korporatës së SHBA-së për Zhvillim ...

​Read More